مشخصات فردی
نام:حامد اصغري
ایمیل:
درباره من:سايت دانشجويي ايمني و آتش نشاني اولين سايتي است كه به صورت تخصصي در رشته ايمني و آتش نشاني قدم برداشته است